Nieuws

Bodemonderzoek voormalig Philipsterrein

, , ,

Ten behoeve van het bodemonderzoek op het voormalig Philipsterrein in Roosendaal plaatsen wij diverse grondboringen en peilbuizen en nemen we grondmonsters.

Eind 2015 sloot Philips Lighting haar deuren. Op de locatie wordt een mega-distributiecentrum gebouwd.

Plaatsen diepe boringen in Maarssen

, ,

Voor het waterschap hebben wij diepe monitoringsfilters geplaatst op een locatie  tussen Maarssen en Breukelen. Omdat het niet mogelijk was om de locatie over land te bereiken zijn we met een ponton naar de boorlocatie gevaren. Eenmaal aangekomen nog een stuk over een dijk rijden om de plek te bereiken.

Boringen stortplaats België

, , ,

Voor een Belgische opdrachtgever zijn wij onlangs in  Beerse geweest. De locatie betrof een voormalige stortplaats. Om het stortmateriaal beter in kaart te brengen hebben wij monsters genomen en een aantal peilbuizen door het stortmateriaal geplaatst.