Spoelboren

Spoelboren is een roterend onverbuisd boorsysteem, waarbij het boorgat in stand wordt gehouden door de overdruk van de boorvloeistof in het boorgat. De grond wordt gecontroleerd los geboord door de boorbeitel aan de onderzijde van de holle boorstangen. De boorvloeistof wordt via de holle boorstangen naar beneden gepompt en het los geboorde materiaal wordt door de vloeistofstroom omhoog getransporteerd in de ruimte tussen de boorgatwand en de boorstangen. Voor hergebruik van de boorvloeistof kan het losgeboorde materiaal worden verwijderd in bezinkbakken of met behulp van een ontzandingsinstallatie.

De boorgatdiameter is beperkt (ca. 250 à 350 mm) in verband met de benodigde opwaartse stroomsnelheid om het los geboorde materiaal naar maaiveld te transporteren.

De monsterneming van het opgeboorde materiaal vindt plaats uit de circulerende boorvloeistof. Door de relatief lage opwaartse snelheid van de boorspoeling in het boorgat is het opgeboorde materiaal lang onderweg en vindt aanzienlijke uitzakking van grove fracties plaats. De bodemopbouw kan bij dit type boringen onvoldoende nauwkeurig worden bepaald.

Onderstaand onze elektrische machine KD43-2.