Waterbodemonderzoek

SBTM BV kan voor het bemonsteren en beoordelen van het bodemprofiel van de waterbodem alle voorkomende veldwerkzaamheden verrichten.

Bij de monsterneming worden diverse handboortechnieken toegepast, variërend van de Van Veenhapper tot Zuigerboor. Middels de handboortechnieken kan tot maximaal 2 meter onder de waterbodem worden gestoken.

Voor het bemonsteren van de waterbodem in dieper water beschikken we over een bemonsteringsboot met waterbodemunit, genaamd WB17. Hierop een elektrisch aangedreven sonisch trilblok welke tot 2 meter onder de waterbodem monsters kan nemen bij een waterdiepte van circa 25 meter waarbij eventueel ook PVC-liners kunnen worden gestoken.

Voor boringen tot grote diepte in de waterbodem kan een (eigen) ponton worden gemobiliseerd en kan met een kleine of grote boorstelling tot grote diepte de bodem in kaart worden gebracht.

De bij het onderzoek verkregen monsters worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld of desgewenst direct naar een laboratorium verzonden. De boorgegevens worden beschikbaar gesteld op papier en/of als digitaal uitwisselingsbestand.

Neem contact op

Sonisch boren in de waterbodem?

Ongeroerde waterbodemmonsters bij een waterkolom van circa 30 meter

Neem contact op
MachinesSlider_4