In Surhuisterveen, Farmsum en Almere heeft SBTM recentelijk boringen geplaatst voor een archeologisch onderzoek. Archeologen hebben in Almere op ca 60 locaties sporen gevonden van prehistorische bewoning. Ruim 25 scheepswrakken en -fragmenten herinneren aan de tijd dat dit gebied nog Zuiderzee was. In de bodem onder Almere is veel te beleven. Op enige meters diepte, onder de Zuiderzeeklei, is een compleet landschap uit de steentijd terug te vinden dat bijzonder goed bewaard zijn gebleven. Daarom bezocht de European Association of Archeologists (EAA)-congres uit Den Haag op 31 augustus Almere Poort. SBTM heeft op deze dag een demonstratie gegeven waarbij grondmonsters werden gestoken. Hierdoor werd de geologische opbouw van de Almeerse ondergrond duidelijk in beeld gebracht.