Milieukundig bodemonderzoek

SBTM is inzetbaar voor allerlei bodemonderzoeken, zowel handmatig als machinaal. Vaak werken we samen met een milieukundig adviesbureau welke zorg draagt voor de rapportage en kan adviseren bij vervolgstappen bij een eventuele bodemverontreiniging.

Conform de geldende normen plaatsen wij peilbuizen en nemen we grondmonsters, zowel handmatig als machinaal. Ook zijn wij gecertificeerd om watermonster te nemen.

Speciaal voor boringen en peilbuizen op moeilijke locaties, bijvoorbeeld binnen in gebouwen waar een beperkte werkhoogte is, hebben we een elektrische sonische boormachine.

SBTM: ook voor:

Archeologisch booronderzoek wordt vaak ingezet tijdens het inventariserend veldonderzoek (IVO). Met een archeologisch booronderzoek wordt de archeologische verwachting voor het plangebied, zoals vastgesteld via het bureauonderzoek, in het veld getoetst. Ook SBTM kan u hierbij van dienst zijn, lees hier meer.

SBTM BV kan voor het bemonsteren en beoordelen van het bodemprofiel van de waterbodem alle voorkomende veldwerkzaamheden verrichten.

Bij de monsterneming worden diverse handboortechnieken toegepast, variërend van de Van Veenhapper tot Zuigerboor. Middels de handboortechnieken kan tot maximaal 2 meter onder de waterbodem worden gestoken. Ook machinaal kan SBTM meewerken aan een waterbodemonderzoek, lees hier wat de mogelijkheden zijn.