SBTM heeft onlangs boringen uitgevoerd t.b.v. een aanvullend bodemonderzoek  in het Ankerpark in Leiden. Ook zijn er diverse peilbuizen geplaatst.