Nieuws

Plaatsen peilbuizen en boringen Soesterberg

Op de voormalige vliegbasis in Soesterberg heeft SBTM een aantal peilbuizen en boringen geplaatst.

De bodem van de voormalige vliegbasis Soesterberg, is verontreinigd met PFOS (Perfluoroctaanzuur). Dit blijkt uit bodemonderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht is uitgevoerd. De verontreiniging is ontstaan door het gebruik van PFOS-houdend blusschuim in de tijd dat de vliegbasis nog in gebruik was als militair terrein. De kosten van het opruimen van deze vervuilde grond worden geschat op enkele miljoenen. De provincie is met het Rijk in gesprek om tot een oplossing te komen voor het gehele terrein waar bebouwing is gepland in de toekomst.

 

By |februari 4th, 2020|MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Duin en Bosch Castricum

Op landgoed Duin en Bosch te Castricum is een bodemverontreiniging aanwezig met VOCl. In het kader hiervan heeft SBTM t.b.v. aanvullend bodemonderzoek diepe peilbuizen en boringen geplaatst op deze locatie en in de omgeving. Een week na plaatsing van de boringen en peilbuizen is het grondwater bemonsterd.

Op het terrein is in het verleden een psychiatrisch ziekenhuis aanwezig geweest. Hedendaags is het landgoed deels in gebruik als GGZ-instelling en deels als woongebied. In 2012 heeft SBTM ook al diverse boringen en peilbuizen geplaatst op en rondom het landgoed.

By |februari 1st, 2020|Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Randstad 380 kV verbinding

SBTM heeft onlangs peilbuizen geplaatst ten behoeve van het project Randstad 380 kV.

Randstad 380 kV omvat de aanleg van een nieuwe 380 kV-verbinding tussen Beverwijk (ten Noorden van Amsterdam) tot Wateringen (bij Rotterdam). Het Zuidelijke deel van de verbinding (de Zuidring tussen Wateringen en Bleiswijk bij Zoetermeer) is al in gebruik .

Op verschillende plaatsen is TenneT nu aan het werk met de Noordring. De nieuwe 380 kV-verbinding wordt deels ondergronds aangelegd, deels bovengronds. De verbinding wordt voor het grootste deel gecombineerd met 150 kV-verbindingen. Waar dit gebeurt kunnen bestaande 150 kV-verbindingen na ingebruikname van de nieuwe verbinding worden afgebroken.

By |september 20th, 2017|Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Boringen Brussel Airport

Onlangs hebben wij op Brussel Airport filters geplaatst ten behoeve van een pilot. Er zijn verschillende type filters geplaatst, waaronder de door onze opdrachtgever ontworpen Perozox® filters.

 

 

 

By |september 12th, 2017|Buitenland, Machines, MS-14, Nieuws|0 Comments

Plaatsen van peilbuizen Ameland

In augustus hebben wij peilbuizen geplaatst op Ameland ten behoeve van de aanleg van de bouw van de duikers De Slenk en Skûtehôn. Deze werkzaamheden maken deel uit van het project Verbetering Waddenzeedijk Ameland. In alle peilbuizen wordt een diver gehangen zodat de grondwaterstand goed te monitoren is. De divers zijn online en via een app te benaderen, zodat op elk gewenst moment van de dag de gegevens inzichtelijk zijn.

 

By |augustus 15th, 2017|Geen categorie, Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Aanleggen grondwatermeetnet de Lier

Voor de aanleg van een grondwatermeetnet hebben wij over de gehele gemeente Westland 28 peilbuizen geplaatst.

Doel van het onderzoek is langlopende grondwaterstandsmonitoring in 2 verschillende lagen (deklaag en 1e watervoerend pakket).

Alle peilbuizen zijn afgewerkt met  een stalen beschermkoker of een stevige straatpot en ingemeten met GPS.

By |juni 30th, 2017|Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Boringen steengroeve Winterswijk

Voor een onderzoek bij de steengroeve in Winterswijk plaatsen wij boringen met Aqualock.

De steengroeve in Winterswijk, nabij de buurtschap Ratum, is een dagbouwmijn waar voornamelijk kalksteen gewonnen wordt. De groeve is sinds 1932 in gebruik, en wel door de NV Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve, thans onderdeel van Sibelco. Van de drie groeves is nog één in gebruik. Dit is de laatste die hier nog kan worden geëxploiteerd. De productie bedraagt ongeveer 200 kton/jaar. De twee andere groeven zijn tegenwoordig beschermd als natuurgebied. Zij zijn tevens (naast negentien andere gebieden) onderdeel van het in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk, een gebied van totaal bijna 22.000 hectare groot.

De kalksteen die gewonnen wordt, is afkomstig uit de Muschelkalk en is hier als dolomitische kalksteen ontwikkeld. De steen is vrij zacht. De kalksteen wordt vermalen en voornamelijk gebruikt in de wegenbouw (asfaltbeton) en in de kunstmestindustrie.

By |november 29th, 2016|MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Plaatsen peilbuizen in Den Haag

Deze week zijn wij in Den Haag geweest. Hier hebben we een aantal peilbuizen en boringen geplaatst.

By |november 15th, 2016|Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Plaatsen injectiefilters onder hellingshoek

Voor een van onze opdrachtgevers plaatsten wij injectiefilters. Deze filters werden geplaatst onder een lichte hellingshoek met MS14. De locatie betrof een bedrijfshal, rookgassen werden afgevoerd met een afzuigingsinstallatie.

Met een betonboor werden gaten in de betonvloer geboord met een diameter van 100 mm.

By |november 10th, 2015|Machines, MS-14, Nieuws|0 Comments

Schuine boringen Eindhoven

Ten behoeve van een bodemonderzoek  in Eindhoven heeft SBTM onlangs schuine boringen geplaatst met  MS14 onder de bebouwing aan de Emmasingel. Er werd geboord tot circa 25 meter, onder een hoek van 45 graden. Per 2 meter werd een ongeroerd monster gestoken met Aqualock, vervolgens bemonsterd in steekbussen en potten.

By |oktober 21st, 2014|MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments