In Nijmegen heeft SBTM op diverse locaties langs het spoor diepe boringen geplaatst, inclusief ongeroerde monstername en PID metingen.