Nieuws

402, 2020

Plaatsen peilbuizen en boringen Soesterberg

By |februari 4th, 2020|MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Op de voormalige vliegbasis in Soesterberg heeft SBTM een aantal peilbuizen en boringen geplaatst.

De bodem van de voormalige vliegbasis Soesterberg, is verontreinigd met PFOS (Perfluoroctaanzuur). Dit blijkt uit bodemonderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht is uitgevoerd. De verontreiniging is ontstaan door het gebruik van PFOS-houdend blusschuim in de tijd dat de vliegbasis nog in gebruik was als militair terrein. De kosten van het opruimen van deze vervuilde grond worden geschat op enkele miljoenen. De provincie is met het Rijk in gesprek om tot een oplossing te komen voor het gehele terrein waar bebouwing is gepland in de toekomst.

 

102, 2020

Duin en Bosch Castricum

By |februari 1st, 2020|Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Op landgoed Duin en Bosch te Castricum is een bodemverontreiniging aanwezig met VOCl. In het kader hiervan heeft SBTM t.b.v. aanvullend bodemonderzoek diepe peilbuizen en boringen geplaatst op deze locatie en in de omgeving. Een week na plaatsing van de boringen en peilbuizen is het grondwater bemonsterd.

Op het terrein is in het verleden een psychiatrisch ziekenhuis aanwezig geweest. Hedendaags is het landgoed deels in gebruik als GGZ-instelling en deels als woongebied. In 2012 heeft SBTM ook al diverse boringen en peilbuizen geplaatst op en rondom het landgoed.

2009, 2017

Randstad 380 kV verbinding

By |september 20th, 2017|Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

SBTM heeft onlangs peilbuizen geplaatst ten behoeve van het project Randstad 380 kV.

Randstad 380 kV omvat de aanleg van een nieuwe 380 kV-verbinding tussen Beverwijk (ten Noorden van Amsterdam) tot Wateringen (bij Rotterdam). Het Zuidelijke deel van de verbinding (de Zuidring tussen Wateringen en Bleiswijk bij Zoetermeer) is al in gebruik .

Op verschillende plaatsen is TenneT nu aan het werk met de Noordring. De nieuwe 380 kV-verbinding wordt deels ondergronds aangelegd, deels bovengronds. De verbinding wordt voor het grootste deel gecombineerd met 150 kV-verbindingen. Waar dit gebeurt kunnen bestaande 150 kV-verbindingen na ingebruikname van de nieuwe verbinding worden afgebroken.

1209, 2017

Boringen Brussel Airport

By |september 12th, 2017|Buitenland, Machines, MS-14, Nieuws|0 Comments

Onlangs hebben wij op Brussel Airport filters geplaatst ten behoeve van een pilot. Er zijn verschillende type filters geplaatst, waaronder de door onze opdrachtgever ontworpen Perozox® filters.

 

 

 

1508, 2017

Plaatsen van peilbuizen Ameland

By |augustus 15th, 2017|Geen categorie, Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

In augustus hebben wij peilbuizen geplaatst op Ameland ten behoeve van de aanleg van de bouw van de duikers De Slenk en Skûtehôn. Deze werkzaamheden maken deel uit van het project Verbetering Waddenzeedijk Ameland. In alle peilbuizen wordt een diver gehangen zodat de grondwaterstand goed te monitoren is. De divers zijn online en via een app te benaderen, zodat op elk gewenst moment van de dag de gegevens inzichtelijk zijn.

 

3006, 2017

Aanleggen grondwatermeetnet de Lier

By |juni 30th, 2017|Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Voor de aanleg van een grondwatermeetnet hebben wij over de gehele gemeente Westland 28 peilbuizen geplaatst.

Doel van het onderzoek is langlopende grondwaterstandsmonitoring in 2 verschillende lagen (deklaag en 1e watervoerend pakket).

Alle peilbuizen zijn afgewerkt met  een stalen beschermkoker of een stevige straatpot en ingemeten met GPS.

2911, 2016

Boringen steengroeve Winterswijk

By |november 29th, 2016|MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Voor een onderzoek bij de steengroeve in Winterswijk plaatsen wij boringen met Aqualock.

De steengroeve in Winterswijk, nabij de buurtschap Ratum, is een dagbouwmijn waar voornamelijk kalksteen gewonnen wordt. De groeve is sinds 1932 in gebruik, en wel door de NV Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve, thans onderdeel van Sibelco. Van de drie groeves is nog één in gebruik. Dit is de laatste die hier nog kan worden geëxploiteerd. De productie bedraagt ongeveer 200 kton/jaar. De twee andere groeven zijn tegenwoordig beschermd als natuurgebied. Zij zijn tevens (naast negentien andere gebieden) onderdeel van het in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk, een gebied van totaal bijna 22.000 hectare groot.

De kalksteen die gewonnen wordt, is afkomstig uit de Muschelkalk en is hier als dolomitische kalksteen ontwikkeld. De steen is vrij zacht. De kalksteen wordt vermalen en voornamelijk gebruikt in de wegenbouw (asfaltbeton) en in de kunstmestindustrie.

2111, 2016

Boringen stortplaat België

By |november 21st, 2016|Buitenland, Machines, MS-20, Nieuws|0 Comments

Voor een Belgische opdrachtgever zijn wij onlangs in  Beerse geweest. De locatie betrof een voormalige stortplaats. Om het stortmateriaal beter in kaart te brengen hebben wij monsters genomen en een aantal peilbuizen door het stortmateriaal geplaatst.

1611, 2016

Plaatsen boringen en peilbuizen in Valkenswaard

By |november 16th, 2016|Machines, MS-20, Nederland, Nieuws|0 Comments

Om op de locatie een beter beeld te krijgen van de omvang van een aanwezige verontreiniging werden  door ons diverse boringen met monstername en peilbuizen geplaatst.

1511, 2016

Plaatsen peilbuizen in Den Haag

By |november 15th, 2016|Machines, MS-14, Nederland, Nieuws|0 Comments

Deze week zijn wij in Den Haag geweest. Hier hebben we een aantal peilbuizen en boringen geplaatst.