Nieuws

SBTM machine MultiSonic 14

Aanleg grondwatermeetnet

,

Onlangs heeft SBTM het aanleggen van een grondwatermeetnet in Tilburg succesvol afgerond. Verspreid over de hele gemeente heeft SBTM op 24 locaties  diepe en ondiepe peilbuizen geplaatst. Variërend van 15 m-mv tot wel 70 m-mv.

Door het grondwater te monitoren ontstaat er een beter beeld van de kwaliteit en kan er tijdig worden ingegrepen bij het ontstaan van risico’s.

Kromhoutkazerne: schuin boren met MultiSonic14

, ,

SBTM heeft monitoringsfilters geplaatst op het bouwterrein van de Kromhoutkazerne in Utrecht. Een aantal filters is tijdens bouwwerkzaamheden beschadigd en moest opnieuw geplaatst worden. De bouwwerkzaamheden waren echter al dusdanig afgerond dat er schuin onder het gebouw geboord moest worden om de filters op de juiste plaats te krijgen. In eerste instantie werd de bodemopbouw nauwkeurig in kaart gebracht door met een aqualocksampler schuin onder het gebouw bodemmonsters te steken. Vervolgens werd aan de hand van de bodemopbouw bepaald op welke diepte de filters geplaatst moesten worden. Met de MultiSonic14 was dit echter geen enkel probleem.