Nieuws

SBTM machine MultiSonic 20

Plaatsen diepe boringen in Maarssen

, ,

Voor het waterschap hebben wij diepe monitoringsfilters geplaatst op een locatie  tussen Maarssen en Breukelen. Omdat het niet mogelijk was om de locatie over land te bereiken zijn we met een ponton naar de boorlocatie gevaren. Eenmaal aangekomen nog een stuk over een dijk rijden om de plek te bereiken.

Boringen stortplaats België

, , ,

Voor een Belgische opdrachtgever zijn wij onlangs in  Beerse geweest. De locatie betrof een voormalige stortplaats. Om het stortmateriaal beter in kaart te brengen hebben wij monsters genomen en een aantal peilbuizen door het stortmateriaal geplaatst.

Plaatsen diverse filters en sensoren in Vorst (BE)

,

Onlangs heeft SBTM een groot aantal filters tbv een sanering geplaatst in Vorst, België.

Er werd geboord met een diameter van 160 mm. Er werden verschillende boringen en filters geplaatst. Ook werden er bodemwarmtewisselaars en temperatuurmetingssensoren aangebracht.

Alle boringen zijn geplaatst met MS20, welke boven een een sleuf gepositioneerd was.

Plaatsen peilbuis in Zaventem

,

Voor een van onze  Belgische opdrachtgever onlangs met onze MS20 een diepe peilbuis geplaatst in het Belgische Zaventem.

Aanwezigheid van zandsteenbanken is geen probleem voor deze machine.

Bonjour!

, , , ,

Voor een Franse opdrachtgever zijn we weer volop aan het boren geweest in Noord-Frankrijk met onze ms14. Door een flinke puinlaag boren en vervolgens monsters nemen.

Voor een andere opdrachtgever zijn we onlangs in Troyes geweest, hier hebben we zo’n 120 bodemluchtextractiefilters geplaatst met onze ms20 in een paar dagen tijd. SBTM op volle kracht!

Sanering Defensie-Eiland Woerden

, , ,

Onlangs heeft SBTM injectiefilters geplaatst op het Defensie-Eiland in Woerden. Ondertussen  is er gestart met de bouw van een groot aantal woningen.

Voormalige functie Defensie-eiland
Defensie-eiland is in de periode van 1880-2001 als militair complex in gebruik geweest. In 1873 kreeg het kasteel in opdracht van het departement van Oorlog een nieuwe bestemming als Centraal magazijn van kleding en uitrusting. In 1921 kocht het Ministerie van oorlog het Defensie-eiland van de gemeente Woerden. De locatie is in deze periode in gebruik geweest voor het wassen, drogen, spoelen, repareren en opslaan van militaire goederen van textiel (onder meer uniformeren en tenten) door de afdeling Interdance van de Koninklijke Landmacht.

Het ontstaan van de verontreiniging
De textielreiniging is de belangrijkste activiteit geweest op de locatie. In de chemische wasserij – die in haar bestaan driemaal is verplaatst – werd het textiel met behulp van trichlooretheen (TRI) gereinigd en vanaf 1980 met tetrachlooretheen (PER). Deze activiteit is één van de oorzaken van de verontreiniging op het Defensie-eiland. Daarnaast zijn op de locatie enkele ondergrondse opslagtanks in gebruik geweest voor de opslag van olieproducten. Dit is de andere oorzaak van de verontreiniging.

De omvang van de verontreiniging
Deze verontreiniging zit in de grond en verspreidt zich via het grondwater. De grondverontreiniging beperkt zich tot het terrein van het Defensie-eiland. De grondwaterverontreiniging strekt zich uit van de Prins Bernhardlaan tot voorbij het nieuw te bouwen Minkema-college. Buiten het Defensie-eiland bevindt deze verontreiniging zich op een diepte vanaf 20 meter beneden het maaiveld.

Aanleg grondwatermeetnet

,

Onlangs heeft SBTM het aanleggen van een grondwatermeetnet in Tilburg succesvol afgerond. Verspreid over de hele gemeente heeft SBTM op 24 locaties  diepe en ondiepe peilbuizen geplaatst. Variërend van 15 m-mv tot wel 70 m-mv.

Door het grondwater te monitoren ontstaat er een beter beeld van de kwaliteit en kan er tijdig worden ingegrepen bij het ontstaan van risico’s.