Gemeente Tilburg
sonisch boren tilburg

Datum

In opdracht van de Gemeente Tilburg hebben wij op verschillende plaatsen in het Leijpark diepe peilbuizen geplaatst. Gemeente Tilburg heeft beleid om het grondwater duurzaam en integraal te beheren. Het Gebiedsgericht Grondwater Beheer. Dit houdt in dat binnen een vast gebied de verschillende aspecten van grondwaterbeheer, zoals grondwatergebruik, bestrijding van grondwateroverlast en beheer van verontreinigingen in samenhang beschouwd worden en onderling worden afgestemd.

Meer
berichten